Prva stran > Vprašanja in odgovori

Na tej strani želimo podati informacije (odgovore) o največkrat zastavljenih vprašanjih na temo izračuna hranilne vrednosti (IHV).


1. Ali je obvezno označevanje hranilne vrednosti potrebno tudi v primeru alkohola, mislim na žgane pijače (likerji, …)?

Iz uredbe 1169/2011 (člen 16(4)) izhaja, da VSE alkoholne pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola NE potrebujejo napisa hranilne vrednosti. To je v svojem FAQ dokumentu z dne 31. 1. 2013 objavila tudi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pričakuje pa se, da bo obvezno označevanje energijske vrednosti na alkoholnih pijačah.


2. Katere izjeme o označevanju hranilne vrednosti so pod mišljene pod "lokalno"?

Iz uredbe 1169/2011 izhaja namreč izjema pri označevanju hranilne vrednosti št. 19 iz priloge V. V tej izjemni je zaveden termin: "dobavlja".

To pomeni, da če se obrtno proizvedena živila (majhne količine) dobavijo neposredno potrošniku ali lokalni maloprodajni enoti NE potrebujejo označbe hranilne vrednosti.

Takoj v primeru, ko pa se izdelek "prodaja" npr. na tržnici pa mora imeti označbo hranilne vrednosti. Seveda velja LE za predpakirana živila. Običajno na tržnici prodajamo NE-predpakirana živila in kot taka ne potrebujeo označbe hranilne vrednosti.

Torej paziti je potrebno na izraz “dobavlja" in "lokalno". Predlagam uporabo SSKJ, ki jasno pove kaj je želel zakonodajalec povedati in zakaj se je odločil za te besede (izraze/pomene/termine).


3. Ali velja označevanje IHV tudi za prodajo na tržnici?

Da, a le v primeru, ko se živila prodajajo kot predpakirana. Živila namenjena za prodajo v nepredpakirani obliki ne potrebujejo IHV.


4. Ali velja označevanje IHV tudi za lokalno pridelana živila?

Ne, ker govorimo o pridelavi. V tem primeru so to lahko npr. nepredelani proizvodi, ali pa sploh ne gre za proizvod temveč pridelek (sadje, zelenjava).


5. Koliko časa traja, da mi izračunate hranilne vrednosti?

Izračune izvajamo dnevno in na podlagi trenutnega povpraševanja traja da prejmete izračun 3 dni.


6. Ali to pomeni, da moramo za mešanico piškotov navesti vse sestavine piškotov in deleže/razmerja posameznih vrst piškotov v enem pakiranju?

Da.


7. Ali velja označevanje IHV tudi za živila kot je med, cvetni prah, moka, itd.?

Ne. Ta živila sodijo v izjemo 1, priloge V. Gre za nepredelane proizvode, ki vsebujejo eno sestavino.


8. Ali velja označevanje IHV tudi za golaž, ki je v šefingu?

Ne, ker gre za nepredpakirano živilo/jed.