Prva stran > Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

 1. Namen in narava predstavljenih informacij
 2. Spletna stran je namenjena izračunu hranilnih vrednosti posameznih sestavin in jedi. Vsi podatki o hranilnih vrednostih posameznih sestavin so preverjeni v literaturi. Zaradi možnosti razlik v uporabljenih sestavin ne zagotavljamo, da so te hranilne vrednosti enakovredne hranilnim vrednostim vašim sestavinam.

 3. Splošna načela uporabe
 4. Uporabniki se strinjajo, da bodo vsebine spletnega portala uporabljali samo v zakonite namene.

  Uporabniki te strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva:

  • na način, ki krši veljavno zakonodajo ali predpise,
  • na način, ki krši avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krši zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali
  • na klevetniški, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način.

  Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na tej strani, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):

  • poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,
  • poskus, ovirati storitev katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,
  • prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.

 5. Izključitev odgovornosti
 6. Vsak uporabnik spletne strani uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost. Nobena pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku, izdelavi, spreminjanju ali vzdrževanju te spletne strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

  Upravljalec spletne strani ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge strani, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

 7. Pravica do sprememb
 8. Upravitelj spletne strani si pridržuje pravico za spremembo spletne strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog in to brez predhodnega opozorila, ter ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

 9. Varstvo pravic intelektualne lastnine
 10. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani IHV.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno oziroma domačo rabo.

  Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost naše organizacije za vse primere izključena. Nismo dolžni odgovarjati kateremukoli uporabniku spletne strani za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe spletnih servisov.

 11. Možne spremembe pogojev
 12. To pravno obvestilo lahko spletna strani IHV.si kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

  Spletna stran IHV.si ne nadzoruje vseh dejavnosti na tej strani, vendar si pridržuje pravico do tega.